"2012/040" 6111 sayılı Kanunun Geçici 19 maddesinin verdiği yetkiye istinaden taksitlerini süresind


Tarih : 27/06/2012
Sayi : 2012 /040
Konu :

6111 sayılı Kanunun Geçici 19 maddesinin verdiği yetkiye istinaden taksitlerini süresinde ödeyemeyenlerin 31/10/2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) süresi geçen taksitlerini geç ödeme zammı ile ödemelerinde taksit haklarını kaybetmeyeceklerdir.

             

   

                                                            
                                                2012_040
                                                                           
                                                2012_040