2013 Yılı Sirküleri
2013 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
Tarih SAYI - KONU
11-06-2013 "2013/096" 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı 6487 Sayılı Kanun ile
06-06-2013 "2013/095" Yevmiye Defteri İle Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Tebliğ Hak.
03-06-2013 "2013/094" Yeni "Varlık Barışı"na ilişkin düzenlemeleri de kapsayan 6486 No.lu Sosyal Sigortalar ve
03-06-2013 "2013/093" Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayımlandı.
27-05-2013 "2013/092" Varlık Barışı”na ilişkin düzenlemeleri de içeren 6486 Sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda k
14-05-2013 "2013/091" 2013 yılına ilişkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisin
14-05-2013 "2013/090" 2013 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin veril
13-05-2013 "2013/089" İnternetten KDV İade Talebi Sorgulaması Yapılabilecektir.
13-05-2013 "2013/088" Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri Hak.
13-05-2013 "2013/087" Duyuru; Gelir İdaresi Başkanlığı – TÜBİSAD “e-Fatura ve e-Defter Bilgilendirme Semineri h
08-05-2013 "2013/086" 2013 Takvim Yılına ait Vergi Levhaları 31.05.2013 günü sonuna kadar İnternet Vergi Daires
08-05-2013 "2013/085" Meslek mensuplarının beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin listesini verme zorunlul
30-04-2013 "2013/084" Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanabilecektir.
30-04-2013 "2013/083" 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
29-04-2013 "2013/082" Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Kira Sertifikalarına İliş
29-04-2013 "2013/081" Resmi Gazetede yayımlanan 6456 sayılı Kanun’da yer alan vergi düzenlemeleri
29-04-2013 "2013/080" Varlık Barışı Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu.
25-04-2013 "2013/079" Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2013 Pazartesi günü sonuna kadar
17-04-2013 "2013/078" 2013/1. Geçici Vergi Dönemi İçin (Kuyumcular Hariç) Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhas
10-04-2013 "2013/077" 6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükminde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
10-04-2013 "2013/076" 2013/Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
10-04-2013 "2013/075" 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (yüzde
05-04-2013 "2013/074" Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Dikkate Alınacak Özelgelere İlişkin Vergi Usul Kanunu
05-04-2013 "2013/073" 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.
30-03-2013 "2013/072" Şubat ayına ilişkin Ba ve Bs formları ile GV mükelleflerinin
28-03-2013 "2013/071" Yevmiye Defterleri Ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdiklerine İlişkin TBMM'nin
28-03-2013 "2013/070" Vergi İncelemeleri Özelgelere Uygun Gerçekleştirilecektir.
24-03-2013 "2013/069" ÖTV uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı 19 sıra no.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkü
24-03-2013 "2013/068" 2013 Şubat ayı KDV Beyannamesi verme süresi 26 Mart 2013 tarihine, 2012 yılı Gelir Vergis
20-03-2013 "2013/067" Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Hak.
19-03-2013 "2013/066" Yurt dışı gündelikleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
19-03-2013 "2013/065" Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Örneği
18-03-2013 "2013/064" İş güvenliği risk değerlendirmesi yaptırmayan işyerlerine ve apartmanlar ceza gelebilir.
18-03-2013 "2013/063" A.Ş. ve Ltd.Şti.lerin Yeni TTKya göre hazırlaması gereken Faaliyet Raporu
18-03-2013 "2013/062" Limited Şirketin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağı örneği hak.
18-03-2013 "2013/061" Limited Şirketler ile Anonim Şirketler Ana Sözleşmelerini Yeni TTKya uyumlu hale getirme
18-03-2013 "2013/060" Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.
11-03-2013 "2013/059" Gelir vergisi mükellefleri 1/Mart -31/Mart tarihleri arasında, Kurumlar vergisi mükellefl
07-03-2013 "2013/058" İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin Gönderilmesine
04-03-2013 "2013/057" Önemli Duyuru; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı aşağıda sayılan vergi dairelerin
28-02-2013 "2013/056" Ocak ayına ilişkin Ba ve Bs formlarının verilme süresi 4 Mart 2013 tarihine kadar uzatıld
26-02-2013 "2013/055" 122 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatı uygulamasında bazı değişiklikler ya
25-02-2013 "2013/054" 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 20
25-02-2013 "2013/053" Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 424 sıra no.lu Vergi Us
25-02-2013 "2013/052" Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatlarının Toptan Teslimlerinde KDV Oranı Yüzde
20-02-2013 "2013/051" Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
20-02-2013 "2013/050" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
13-02-2013 "2013/049" Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
13-02-2013 "2013/048" 58 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile elektronik defter tutma ve elektronik fatur
13-02-2013 "2013/047" 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone b
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 96
logo.png