2012 Yılı sirküleri
2012 yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
Tarih SAYI - KONU
03-08-2012 "2012/059" Türkiye  Almanya Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması 01 Ocak 2011 Tarihinden İtibaren Geç
31-07-2012 "2012/058" 2012/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 03 Ağustos 2012 Cuma gü
31-07-2012 "2012/057" Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidinin ödeme süresi, 2 Ağustos 2012 Perşembe günü mes
31-07-2012 "2012/056" Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Hakkında Genelge Yayınla
31-07-2012 "2012/055" Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Esnaf Muaflığı ve Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Gel
24-07-2012 "2012/054" 2012 Yılı Motorlu Taşıt Vergisi 2. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Temmuz 2012 dir.
19-07-2012 "2012/053" İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı.
19-07-2012 "2012/052" Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.
18-07-2012 "2012/051" Yeni Teşvik Sistemi Hakkında Açıklamalar
14-07-2012 "2012/050" 2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,14 (yüzde
06-07-2012 "2012/049" 2012/II. ALTI AYLIK GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
06-07-2012 "2012/048" İrtibat Bürolarının Kuruluş ve İşleyişlerine İlişkin Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır.
04-07-2012 "2012/047" 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak; asgari ücret, sigorta primine esas
04-07-2012 "2012/046" Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler üz
02-07-2012 "2012/045" Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesind
02-07-2012 "2012/044" İMKBde işlem gören tahvil ve bonoların 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla değerlemesinde
02-07-2012 "2012/043" Gerçek kişi mükelleflerde e-fatura uygulaması kapsamına alınmıştır.
29-06-2012 "2012/042" Bireysel emeklilik sisteminde değişiklikler içeren 6327 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yay
27-06-2012 "2012/041" Türk Ticaret Kanununda değişiklikler içeren 6335 Sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda kabu
27-06-2012 "2012/040" 6111 sayılı Kanunun Geçici 19 maddesinin verdiği yetkiye istinaden taksitlerini süresind
27-06-2012 "2012/039" Elektronik Bilet Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
26-06-2012 "2012/038" Kredilere İlişkin İşlemlerde Harç Uygulaması Hakkında Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı
26-06-2012 "2012/037" İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadeleri Hakkında 119 Seri Numaralı KDV Tebli
26-06-2012 "2012/036" 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ ile; Özel Tüketim Vergisi, Bank
22-06-2012 "2012/035" 63 seri nolu KDV sirküleri ile 60 KDV No.lu Sirkülerinin "2.İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE
20-06-2012 "2012/034" Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Harçları ile Yolcu Beraberinde Getirilen telefon K
20-06-2012 "2012/033" 19 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı.
20-06-2012 "2012/032" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Yayımlandı
18-06-2012 "2012/031" 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişikl
15-06-2012 "2012/030" 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan, asgari ücret tutarları hak.
15-06-2012 "2012/029" Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanımına ilişkin kademeli geçiş süreleri uzatıldı.
14-06-2012 "2012/028" 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan, sosyal güvenlik primine esas kazanç
05-06-2012 "2012/027" Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi
05-06-2012 "2012/026" 2012 yılında gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecek kıdem tazminatı tavanı ve
05-06-2012 "2012/025" 1.01.2012-30.06.2012 döneminde uygulanması gereken, gelir vergisinden istisna yurtiçi ve
30-05-2012 "2012/024" Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresi 29 Haziran 2012 Cuma gününe kadar uzatılm
28-05-2012 "2012/023" MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
28-05-2012 "2012/022" "Mükellef Bilgileri Bildirimi Formu" 01/04/2012 - 31/05/2012 Tarihleri Arasında Verilecek
24-05-2012 "2012/021" 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
18-05-2012 "2012/020" Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararlar
18-05-2012 "2012/019" Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden sağlanan kazançlarda tevkifat oranı % 0
17-05-2012 "2012/018" 3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı
15-05-2012 "2012/017" 2012 Takvim Yılına ait Vergi Levhaları 31.05.2012 günü sonuna kadar İnternet Vergi Daires
15-05-2012 "2012/016" 2012 yılına ilişkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisin
07-05-2012 "2012/015" Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların
07-05-2012 "2012/014" 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği hak.
03-05-2012 "2012/013" Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi Hakkında Sirküler
02-05-2012 "2012/012" KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE G
30-04-2012 "2012/011" 2012/1. ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
25-04-2012 "2012/010" 2012 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 3,05 (yüzd
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 59
logo.png